Quyết Định 50/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/10/2008
Trích yếu Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định thời quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 15/10/2008
Công báo Công báo số 14