Chỉ thị 04/2008/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/09/2008
Trích yếu Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp
Người ký
Ngày hiệu lực 23/09/2008
Công báo Công báo số 14