Quyết Định 04/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/08/2008
Trích yếu Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Bảo Thắng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Người ký
Ngày hiệu lực 05/08/2008
Công báo Công báo số 13