Nghị Quyết 07/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/07/2008
Trích yếu Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 23/07/2008
Công báo Công báo số 13