Quyết Định 35/2008/QĐ - UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 35/2008/QĐ - UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/08/2008
Trích yếu Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 08/08/2008
Công báo Công báo số 12