Quyết Định 36/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 36/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/08/2008
Trích yếu Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/08/2008
Công báo Công báo số 12