Nghị Quyết 02/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/07/2008
Trích yếu Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
Người ký
Ngày hiệu lực 10/07/2008
Công báo Công báo số 12