Nghị Quyết 03/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/07/2008
Trích yếu Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII. Nghị quyết số /2008/NQ-HĐNDngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/07/2008
Công báo Công báo số 12