Quyết Định 25/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 25/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/06/2008
Trích yếu Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể hoá về quản lý, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/06/2008
Công báo Công báo số 11