Quyết Định 27/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 27/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/07/2008
Trích yếu Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Người ký
Ngày hiệu lực 01/07/2008
Công báo Công báo số 11