Nghị Quyết 79/2008/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 79/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/07/2008
Trích yếu Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 18/07/2008
Công báo Công báo số 11