Quyết Định 1758/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 1758/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/06/2008
Trích yếu Quyết định số 1758/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành phí an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 25/06/2008
Công báo Công báo số 11