Quyết Định 1927/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 1927/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/07/2008
Trích yếu Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 14/07/2008
Công báo Công báo số 11