Quyết Định 14/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 14/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/05/2008
Trích yếu Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/05/2008
Công báo Công báo số 09