Quyết Định 15/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/05/2008
Trích yếu Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 31/12/2007 về công tác quy hoạch hết hiệu lực thi hành.
Người ký
Ngày hiệu lực 29/05/2008
Công báo Công báo số 09