Quyết Định 16/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 16/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/06/2008
Trích yếu Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 02/06/2008
Công báo Công báo số 09