Quyết Định 17/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/06/2008
Trích yếu Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến ngày 31/3/2008 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp hết hiệu lực thi hành.
Người ký
Ngày hiệu lực 03/06/2008
Công báo Công báo số 09