Quyết Định 18/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/06/2008
Trích yếu Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 10/06/2008
Công báo Công báo số 09