Quyết Định 08/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 08/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/02/2008
Trích yếu Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/02/2008
Công báo Công báo số 08