Quyết Định 11/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/03/2008
Trích yếu Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/ QĐ – TTg giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 31/03/2008
Công báo Công báo số 08