Quyết Định 13/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/04/2008
Trích yếu Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/04/2008
Công báo Công báo số 08