Chỉ thị 02/2008/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/01/2008
Trích yếu Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 22/01/2008
Công báo Công báo số 07