Nghị Quyết 71/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 71/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 19/12/2007
Công báo Công báo số 07