Nghị Quyết 72/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 72/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 19/12/2007
Công báo Công báo số 07