Chỉ thị 02/2008/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/01/2008
Trích yếu Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số nội dung và biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 25/01/2008
Công báo Công báo số 07