Quyết Định 04/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/01/2008
Trích yếu Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về định mức chi cho công tác quản lý và hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 15/01/2008
Công báo Công báo số 06