Nghị Quyết 08/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2007, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/12/2007
Công báo Công báo số 06