Nghị Quyết 06/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển KT – XH năm 2008
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2007
Công báo Công báo số 06