Nghị Quyết 10/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2007
Công báo Công báo số 06