Quyết Định 03/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/01/2008
Trích yếu Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 04/01/2008
Công báo Công báo số 05