Nghị Quyết 06/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND và UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9 ngân sách.
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2007
Công báo Công báo số 05