Nghị Quyết 11/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 11/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 – 2010 thị trấn Bắc Hà.
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2007
Công báo Công báo số 05