Nghị Quyết 15/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 15/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Quy hoạch và giải pháp thực hiện xây dựng các khu Tiểu thủ công nghiệp tập trung, giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 05