Nghị Quyết 16/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 05