Nghị Quyết 17/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 17/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 05