Quyết Định 02/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/01/2008
Trích yếu Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 02/01/2008
Công báo Công báo số 03