Nghị Quyết 04/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 04/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03