Nghị Quyết 05/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03