Nghị Quyết 07/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03