Nghị Quyết 08/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 huyện Bát Xát.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03