Nghị Quyết 78/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 78/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2007
Công báo Công báo số 03