Nghị Quyết 79/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 79/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2007
Công báo Công báo số 03