Nghị Quyết 81/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 81/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03