Nghị Quyết 82/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 82/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03