Nghị Quyết 84/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 84/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa; thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03