Nghị Quyết 85/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 85/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007; nhiệm vụ, giải pháp năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Công báo Công báo số 03