Chỉ thị 04/2007/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/10/2007
Trích yếu Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Người ký
Ngày hiệu lực 10/10/2007
Công báo Công báo số 16