Quyết Định 68/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 68/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/09/2007
Trích yếu Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/09/2007
Công báo Công báo số 15