Nghị Quyết 02/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn thoả thuận của thường trực HĐND huyện với UBND huyện Văn Bàn giữa 2 kỳ họp
Người ký
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Công báo Công báo số 14