Nghị Quyết 03/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006
Người ký
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Công báo Công báo số 14